Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Według niemieckiego pedagoga Kurta Hahna, nauka musi się wiązać z przeżyciem osobistym i wynikającymi z niego emocjami.

 

Dzieci powinno się zachęcać do przeprowadzania doświadczeń, stawiania hipotez eksperymentowania, popełniania błędów i wyciągania z nich wniosków. W ten sposób zdobyta wiedza, a raczej osobiste doświadczenie jest w pełni zrozumiałe a nie tylko zapamiętane z przeczytanej książki.

To co uda się nam przeżyć pozostaje naszym doświadczeniem i wbudowane jest w naszą tożsamość.

Przyroda jest czynnikiem wywołującym lub przyśpieszającym naukę. Jest pomostem pomiędzy swobodną zabawą a formalną edukacją.

 

Podczas warsztatów dzieci mogą zdobyć nową wiedzę albo utrwalać wiedzę przedstawioną w szkole/przedszkolu. Ważne jest aby każde doświadczenie nie było pozostawione bez refleksji, ponieważ wtedy staje się jedynie sposobem spędzania wolnego czasu a nie nauką.