Fabularne zabawy terenowe

Fabularne zabawy terenowe

Cel warsztatów: Rozwijanie kompetencji społecznych oraz kształtowanie umiejętności miękkich przydatnych w pracy zespołowej poprzez grupową zabawę w terenie. Dodatkowo dzieci zdobywają i poszerzają wiedzę w wybranym zagadnieniu.

W XXI wieku, kiedy niemal każda wiedza jest na wyciągnięcie ręki, najbardziej cenione stały się umiejętności miękkie człowieka, których nie da się zdobyć z podręczników. Pracodawcy narzekają, że nowi pracownicy są mniej zorganizowani, elastyczni, mniej skłonni do pracy w zespole i mniej rządni wiedzy. Diagnoza – brakuje nam kreatywnej zabawy.

Opierając się na założeniach Pedagogiki przygody ( Adventure Education) stawiamy na:

  • relacje międzyludzkie oraz
  • procesy zachodzące w jednostce.

Oba zjawiska dzieją się podczas zabawy równolegle, w tym samym czasie. Jednocześnie dzieci uczą się funkcjonowania w grupie, komunikowania się, współpracy, zaufania, rozwiązywania konfliktów, przywództwa. Drugi aspekt odbywa się w jednostce i odnosi się do samoświadomości, duchowości, wiary we własne siły, umiejętności oceny swoich możliwości. Grupa mobilizuje jednostkę do podejmowania wyzwań, podpowiada jak pewne ograniczenia przełamać, jednocześnie daje informację zwrotną o nas samych. 

Fabularne zabawy terenowe mogą być wykorzystane w integracji zespołu/klasy. Daje to w efekcie sprawnie działającą grupę, z którą z przyjemnością się współpracuje. A przy okazji dzieci w trakcie zabawy, a nie z podręczników, zdobywają nową wiedzę lub utrwalają wiadomości zdobyte w szkolne.